Misiunea şi viziunea noastră
 


• Grădiniţa şi şcoala “Domino Servite” este dedicată creării unui mediu armonios în cadrul căruia toţi elevii noştri sunt stimulaţi să atingă excelenţă academică simultan cu asimilarea valorilor creştine.

• Adoptăm un spirit de cooperare şi dezvoltăm relaţii strânse între părinţi, profesori, elevi, personalul nedidactic şi comunitatea locală.

• Înlesnim serviciile necesare pentru ajutorarea elevilor, înclusiv celor care au nevoi educaţionale speciale.

Elemente atractive

• Majoritatea cadrelor didactice sunt tineri cu o intenție continuă de dezvoltare și afirmare profesională. Câteva cadre didactice au făcut studiile pedagogice în Africa de Sud (în limba engleză), primind o viziune mai largă asupra educaţiei, acest fapt asigurând un mediu propice pentru o şcoală europeană.

• Avem relaţii internaţionale stabile cu şcolile “Domino Servite” din Europa şi Africa de Sud, aceştia fiind parteneri veritabili în domeniul educaţiei. Instituţia noastră este membră a ACSI (Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine).

• Orientare spre comunicare şi tratarea elevilor ca parteneri în educaţie.

• Număr mic de elevi pe fiecare clasă şi de aici posibilitatea acordării unei atenţii sporite de către dascăli la fiecare elev în parte.

• Comunicarea eficientă dintre cadre didactice-copii-părinţi.
                       ________________________________